React, Angular, Vue (a TypeScript)

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

5.0 z 5

Hodnocení

5x
100%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 11h 2m 31s
Course chapters 87 kapitol
Course difficulty Středně pokročilý

Popis online kurzu:

V tomto kurze sa naučíš React, Angular aj Vue. V online kurze lektor Yablko spraví dve webové aplikácie v Reacte, Angulare aj vo Vue. V kurze sa naučíš všetko potrebné, aby si si vedel vybrať ten správny framework pre tvoj ďalší projekt. Naučíš sa všetko potrebné, aby si všetky frameworky vedel využívať v praxi. React, Angular aj Vue sú front-endové JavaScriptové technológie, ktoré robia reaktívne UI. UI je User Interface a zahŕňa jednotlivé screeny, stránky, podstránky, tlačidlá a ďalšie vizuálne prvky, ktoré pomáhajú používateľovi pri komunikácií s (webovou) aplikáciou.

React, Angular aj Vue sú 3 nástroje, na tú istú prácu. Robia tri veci:

 1. Reaktívnosť
 2. Synchronizácia UI so stavom
 3. Programovanie cez KOMPONENTY

V kurze Yablko naprogramuje dve appky: na prvej ti ukážee reaktivitu v praxi a porovnám troch tátošov (React, Angular, Vue) a na druhej ťa naučí komponenty a TypeScript. Budeš veľa programovať, všetko si vyskúšaš. Všetok kód, čo Yablko napíše, si môžeš stiahnuť.

Čo sa naučíš:

 • React, Angular, Vue a TypeScript,
 • JSX, JSON, React lifecycle metódy,
 • podmienky, cykly, komponenty,
 • milión ďalší veci, pozri zoznam kapitol 👇

Čo všetko dostaneš:

 • 80 videotutoriálov,
 • zatiaľ skoro 3 hodiny videomateriálu,
 • diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.

Zoznam kapitol online kurzu:

 • VŠETCI   
  •  01 React, Angular, Vue (a TypeScript)  
  •  02 Ako bude kurz prebiehať (takto)  
  •  03 Reaktívne appky | najprv vo VUE  
  •  04 PODMIENKY a CYKLY v HTML, SYNCHRONIZÁCIA stavu s UI | vue  
  •  05 JSON zo servera, ANIMÁCIE | vue  
 •  React 
  •  06 react | class komponent, JSX, stav/state cez setState  
  •  07 react | robota s form-om, iterácia cez pole  
  •  08 react | zobraz IF platí, odošli FORM a spracuj  
  •  09 react | setState objekt VS. setState function  
  •  10 react | nová JSX šablóna, odoslanie ENTERom  
  •  11 react | UPDATE cool, REMOVE dude  
  •  12 react | REF na DOM element, VIRTUAL DOM, JSON, LIFECYCLE metódy  
  •  13 react | CREATE-REACT-APP, react SERVER, ANIMÁCIE  
 •  VŠETCI   
  •  14 React vs Vue, prvá rekapitulácia a PROSBA  
  •  15 TypeScript (je JavaScript, len viac)  
 •  Angular  
  •  16 angular | vs Angularjs, CLI inštalácia, súbory adresáre  
  •  17 angular | CYKLUS, odoslanie FORMU, prvé TypeScript typy  
  •  18 angular | viditeľnosť a CSS classy podľa podmienky + redizajn  
  •  19 angular | PRIDAJ dúda, VYMAŽ dúda  
  •  20 angular | [(ngModel)], @dekorátory, REFerencia na DOM elementy  
  •  21 angular | JSON, Services, TS Interface, vlastné dátové typy  
  •  22 angular | ANIMÁCIE, rozdiel COMPONENT vs MODULE  
 •  VŠETCI    
  •  * 23 Ktorý mám najradšej a prečo je to SVELTE? Ktorý je naj?  
  •  * 24 KOMPONENTY, čo je komponent a prečo a taktiež ako a ešte raz prečo  
  •  * 25 Druhá appka s iTunes cez KOMPONENTY a v TypeScripte  
 •  Vue     
  •  * 26 vue | Vue CLI, inštalácia cez terminál  
  •  * 27 vue | ukážková mini appka, ŠTRUKTÚRA SÚBOROV  
  •  * 28 vue | prvý KOMPONENT, SCOPED styles, ROUTER  
  •  * 29 vue | Tunes podstránka, SUB-KOMPONENTY  
  •  * 30 vue | KOMUNIKÁCIA KOMPONENTOV - od rodiča k decku cez PROPS  
  •  * 31 vue | KOMUNIKÁCIA - od decka k tatkovi cez $EMIT EVENT  
  •  * 32 vue | KOMUNIKÁCIA - odvšadiaľ všade cez EVENT BUS, VUEX  
  •  * 33 vue | @types, LODASH, axios, ITUNES API, tsconfig  
  •  * 34 vue | type ANY je cheat, OBJECT DESTRUCTURING, filter, map  
  •  * 35 vue | INTERFACE, vlastné dátový typy v TypeScripte  
  •  * 36 vue | VUE FILTERS, <tunes-song> komponent  
  •  * 37 vue | ANIMÁCIE a emocionálny kolaps  
 •  React 
  •  * 38 react | CREATE-REACT-APP s TypeScriptom, iTunes appka  
  •  * 39 react | chill video, prejdem SÚBORY APPKY, vyrobím pár KOMPONENTOV  
  •  * 40 react | React Router  
  •  * 41 react | tvoje prvý (lol, lož) FUNCTION KOMPONENTY, podstránky  
  •  * 42 react | INLINE styles, css-in-js, STYLED COMPONENTS, CSS MODULES  
  •  * 43 react | REUSABLE CSS rady, JSX opakovačky, podstránky  
  •  * 44 react | HOOKS API, useState, useEffect, VEDĽAJŠIE EFEKTY  
  •  * 45 react | Tunes podstránka v TS s HOOKS a cyklom a formom  
  •  * 46 react | RODIČ a jeho DETI, sub-komponenty  
  •  * 47 react | KOMUNIKÁCIA komponentov  
  •  * 48 react | KOMUNIKÁCIA cez PROPS od rodiča k decku  
  •  * 49 react | KOMUNIKÁCIA cez CALLBACK FUNC od decka k rodičovi  
  •  * 50 react | SINGLE SOURCE OF TRUTH, vytiahni stav do rodiča  
  •  * 51 react | REDUX (nie)  
  •  * 52 react | INTERFACE, vlastné dátové typy v TS + jeho história  
  •  * 53 react | useRef odkaz na DOM elementy, OPTIONAL CHAINING, refaktoring  
  •  * 54 react | LODASH, @types, iTunes api, AXIOS  
  •  * 55 react | extract data, OBJECT DESTRUCTURING, typ Song  
  •  * 56 react | FORMÁTOVANIE výpisov, <TunesSong> komponent  
  •  * 57 react | useEffect a useMemo hooks  
  •  * 58 react | ANIMÁCIE, Vue vs React rekapitulácia, koniec  
  •  * 59 (toto preskoč) hádky, VUE COMPOSITION API, strácame jednoduchosť  
 •  Angular 
  •  * 60 angular | iTunes App inštalácia  
  •  * 61 angular | ROUTER, generate komponent príkaz  
  •  * 62 angular | RouterLinky a <the-navigation>  
  •  * 63 angular | SCOPED CSS, globálne vs lokálne štýly  
  •  * 64 angular | PIPES na formátovanie, TS INTERFACE, form, cyklus  
  •  * 65 angular | SERVICES (a components/views slovíčkarenie)  
  •  * 66 angular | TEMPLATE REF, odkaz na DOM input  
  •  * 67 angular | TEMPLATE priamo v DEKORÁTORE, sub-komponenty  
  •  * 68 angular | KOMUNIKÁCIA rodič --> decko cez @Input  
  •  * 69 angular | KOMUNIKÁCIA decko --> rodič cez @Output  
  •  * 70 angular | CH-CH-CHANGES 👨🎤 reaguj na zmenu v premennej  
  •  * 71 angular | NGRX store, ďalších 100tisíc spôsobov, TOP-DOWN FLOW, SOURCE OF TRUTH  
  •  * 72 angular | lodash, npm @types, DEBOUNCE  
  •  * 73 angular | OBSERVABLES a RxJS vo veľkej skratke  
  •  * 74 angular | iTunes HttpClient service, iTunes API  
  •  * 75 angular | Http subscribe(), komunikácia cez OBSERVABLE service  
  •  * 76 angular | Extract data, Paste JSON as Code pomocník  
  •  * 77 angular | <tunes-song> komponent  
  •  * 78 angular | CUSTOM PIPES  
  •  * 79 angular | ANIMÁCIE, Angular vs React vs Vue posledný rekap  
 •  VŠETCI    
  •  * 80 goodbye horses
Online kurz React, Angular, Vue (a TypeScript) je možné vyzkoušet i zdarma!