Deep Learning v Pythonu pro začátečníky

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 2h 47m 52s
Course chapters 26 kapitol
Course difficulty Začátečník

Popis online kurzu

Online kurz Úvod do Deep Learning v Pythonu vás provede jedním z aktuálně nejprogresivnějších odvětví strojového učení, které je hnací silou inovací v takových fascinujících oblastech, jakými je například počítačové vidění či počítačové zpracování přirozeného jazyka. Bude vaším průvodcem v komplexním světě neuronových sítí a pokusí se vám srozumitelným jazykem odkrýt tajemství jejich efektivity.

Cílem kurzu je vysvětlit si klíčové koncepty deep learning, seznámit se s terminologií a s algoritmy, které jej činí tak výjimečným a díky kterým dosahuje v určitých oblastech úžasných výsledků. Naučené znalosti rovnou spolu zužitkujeme na praktickém a zajímavém projektu analýzy sentimentu filmových recenzí. V kurzu budeme používat Python a specializovaný framework Keras, který jednoduše rozchodíme v cloudu s pomocí Google Colab notebooku. Získáme v něm zdarma silný nástroj pro naše praktické ukázky a zároveň minimalizujeme potřebu instalace dodatečného softwaru a s ní spojené možné komplikace. Budeme se tak moci věnovat přímo podstatě kurzu namísto řešení technikálií.

Při výkladu bylo snahou najít rovnováhu mezi potřebnou hloubkou informací a srozumitelností tak, abychom se neutopili v přehnaných detailech a zároveň si vysvětlili vše potřebné. Deep learning je sice relativně mladou, ale díky enormnímu zájmu a investicím z posledních let poměrně širokou oblastí. Nahlédneme také do jeho historie, abychom lépe pochopili, proč a jak se vyšvihl do čela zájmu a jaký v sobě skrývá potenciál. Přeji vám tedy s pomocí tohoto kurzu příjemný ponor do hlubokých, ale o to zajímavějších, vod deep learning.

Pro koho je kurz určený

Pro všechny, kteří již mají základní podvědomí o strojovém učení a chtěli by pochopit specifika deep learning. Je doporučená alespoň základní znalost programovacího jazyka Python a principů strojového učení, které se můžete naučit/zopakovat v kurzech Machine Learning v Pythonu nebo Python Data Science.

Co všechno dostaneš

 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti,
 • moderované diskusní fóru.

Osnova online kurzu

 • Intro do kurzu

  •  Úvod do kurzu  

 •  Deep Learning a neurónové siete

  •  1 - Privítanie v Deep learningu  

  •  2 - Ukážky použitia Deep learningu 

  •  3 - Predstavenie Deep learningu  

  •  4 - Neurónové siete

  •  5 - História neurónových sietí  

  •  6 - Neuróny a forward propagation

 • Colab

  •  7 - Colab  

  •  8 - Náš prvý Colab notebook

 • Forward propagation a aktivačné funkcie

  •  9 - Forward propagation v Pythone  

  •  10 - Aktivačné funkcie a bias

 • Učiaci proces

  •  11 - Učiaci mechanizmus  

  •  12 - Loss functions  

  •  13 - Gradient descent

  •  14 - Optimizers  

  •  15 - Backpropagation

 • Frameworky

  •  16 - DL frameworky

 • Projekt analýzy sentimentu filmových recenzií

  •  17 - Staviame model pre klasifikáciu recenzií flmov

  •  18 - IMDB dataset 

  •  19 - Data preprocessing

  •  20 - Definícia neurónovej siete 

  •  21 - Trénujeme sieť 

  •  22 - Validácia modelu

  •  23 - Bojujeme s overfittingom

  •  24 - Predikcie pomocou modelu

  •  25 - Zhrnutie nášho projektu

Online kurz Deep Learning je možné vyzkoušet i zdarma!