Podnikání na živnost

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 1h 47m 57s
Course chapters 22 kapitol
Course difficulty Začátečník

Popis online kurzu

Najčastejšie volená forma podnikania na Slovensku je podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. S podnikaním ako živnostník vzniká množstvo povinností, ktoré musí živnostník zvládnuť.

V tomto kurze ti vysvetlíme živnosť všeobecne. Zadefinujeme si základné pojmy, vysvetlíme si ako živnosť založiť, a tiež ako ju pozastaviť či zrušiť. Prejdeme si veľkú kapitolu daňových povinnosti, či už v súvislosti s daňou z príjmu, s daňou z pridanej hodnoty ale aj daňou z motorových vozidiel. Takisto si podrobne vysvetlíme, aké odvodové povinnosti sú spojené so živnosťou, kedy vznikajú, ako je potrebné ich plniť. Dozviete sa aj ako vystavovať doklady a ako ich archivovať. 

Upozornění: v tomto kurzu je aplikována slovenská právní úprava živnostenského podnikání.

Čo sa naučíš

 • ako založiť či zrušiť živnosť,
 • dane a daňové zaťaženie v prípade živnosti,
 • zdravotné a sociálne poistenie živnostníkov,
 • fakturácia, bankový účet a narábanie s hotovosťou,
 • ako archivovať doklady.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o živnostenskom podnikaní,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol kurzu

Predstavenie kurzu   

 • Predstavenie online kurzu  
 • 1. Úvod do živnosti  

Založenie a zrušenie živnosti   

 • 2. Založenie, zrušenie, prerušenie živnosti  
 • 2.1 Ohlásenie živnosti  
 • 2.2 Pozastavenie činnosti  
 • 2.3 Zrušenie činnosti  

Dane a daňové zaťaženi    

 • 3. Daň z príjmov  
 • 3.1 Výdavky v daňovom priznaní  
 • 3.2 Daň z pridanej hodnoty  
 • 3.3 Daň z motorových vozidiel 
 • 3.4 Elektronická komunikácia s daňovým úradom  
 • 3.5 Platenie daní  

Zdravotné a sociálne poistenie   

 • 4. Zdravotné poistenie  
 • 4.1 Preddavky zdravotnej poisťovni  
 • 5. Sociálne poistenie  
 • 5.1 Platenie sociálneho poistenia  

Doklady a finančné prostriedky    

 • 6. Doklady - faktúra  
 • 6.1 Doklady - dobropis  
 • 7. Finančné prostriedky - bankový účet  
 • 7.1 Finančné prostriedky - hotovosť  
 • 8. Archivácia dokladov  

Záver kurzu    

 • 9. Záver
Online kurz Podnikanie na živnosť je možné vyzkoušet i zdarma!