Nette framework pro pokročilé

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 15h 55m 38s
Course chapters 69 kapitol
Course difficulty Středně pokročilý

Popis online kurzu

Toto je online kurz Nette pro pokročilé. 
V kurzu si nejdříve zrefaktorujeme kód z kurzu Nette pro začátečníky tak, aby byl čistý a podle BestPractices.
Jakmile budeme mít zrefaktorováno, tak se podíváme na to, jak se tvoří komponenty, jak funguje životní cyklus presenteru a proč je nutné jej dodržovat.

Následně si vytvoříme jednoduchý ACL mechanismus, díky kterému zamezíme přístup uživatelům do částí aplikace, ve kterých nemají co dělat, celou aplikaci zajaxovatíme, vytvoříme si kódy pro stránkování ajaxem a to způsoby jak načíst další, tak klasicky čísla stránek, vytvoříme si vlastní knihovnu pro odesílání E-mailů, překlad jmen a v neposlední řadě si ukážeme do hloubky, jak pracovat s Nette DataBase Table Explorerem (NDBT).

Na závěr kurzu si projedeme otázky od Vás diváků.

Věřím, že se Vám bude kurz líbit a těším se s Vámi na kurz Expertů.

Co se naučíš

 • Best practices pro Nette framework,
 • bezpečnost aplikace,
 • AJAX aplikce,
 • vytvořit vlastní Nette komponentu,
 • Nette DataBase Table Explorer.

Co všechno dostaneš

 • videotutoriály o Nette frameworku,
 • moderované diskusní fórum,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti.

Seznam kapitol online kurzu

 • Intro  
 • Refaktoring modelu a vytvoření user modelu  
 • Instalace balíčku Nextras Migrations  
 • Instalace Contributte Console a vytvoření prvního migračního skriptu  
 • Vytvoření dalších migračních skriptů a jejich spuštění 
 • Tvorba Authenticatoru  
 • Tvorba uživatelských rolí 
 • Vytažení uživatelských rolí z databáze  
 • DI a Search Extension  
 • Extrakce formuláře do samostatné továrny 
 • Formulář jako komponenta  
 • Továrna na formulářovou komponentu 
 • Traity VS multipresentery  
 • Výpis článků jako komponenta  
 • Článek z výpisu článků jako samostatná komponenta  
 • Článek jako samostatná komponenta - pokračování  
 • 📝 DÚ Tvorba ostatních komponent  
 • Tvorba komponenty s omezením přístupu 
 • Tvorba komponenty s omezením přístupu - 2 část
 • Tvorba komponenty s omezením přístupu - 3 část
 • Proč je nutné dodržovat sled událostí v rámci životního cyklu aplikace
 • Zamezení přístupu do komponent nechtěným uživatelům 
 • 📝 DÚ Zamezení přístupu nechtěným návštěvníkům 
 • Vylepšení omezení přístupu ke komponentám  
 • Tvorba společného předka všech formulářů  
 • Opravdu potřebujeme ControlTraity? 
 • Implementace stránkování 
 • 📝 DÚ Doplnění stránkování do komentářů
 • Stránkování načíst další 
 • Načítání komentářů AJAXem  
 • Optimalizace načítání AJAXových požadavků  
 • AJAX formuláře  
 • 📝 DÚ zAJAXovatění celé aplikace  
 • Odesílání E-mailů  
 • Dynamická cesta k E-mail šablonám 
 • Tvorba Admin modulu 
 • Přihlášení do administrátorské části 
 • ACL  
 • 📝 DÚ Tvorba ACL  
 • Vzorové řešení domácího úkolu 
 • Role jako entita do ACL 
 • Resource jako entita do ACL 
 • 📝 DÚ Zprovoznění ACL s omezeními na určité uživatele 
 • Řešení úkolu - 1 část  
 • Řešení úkolu - 2 část 
 • Řešení úkolu - 3 část  
 • Admin module - Výpis mých příspěvků  
 • Admin module - Detail příspěvku 
 • 📝 DÚ Omezení přístupu k odkazům v různých modulech 
 • Tvorba Front modulu  
 • Setting tabulka  
 • 📝 DÚ Úprava třídy SettingManager 
 • Tvorba překladů
 • Registrace filtrů pomocí DI  
 • Databáze - Seznámení se s Nette database Core  
 • Databáze - Seznámení se s Nette database Explorerem  
 • Databáze - Proč v Nette Database Exploreru nepotřebujeme Joiny  
 • Databáze - Vybírání hodnotou z jiné tabulky  
 • Databáze - Limity, stránkování a výběr určitého sloupce do pole  
 • Databáze - Max, Min, Sum a přidávání a mazání prvků
 • Databáze - Transakce, Multiinsert  
 • Databáze - Operace nad ActiveRow  
 • Jednoduchá práce s API v Nette  
 • Vlastní validační metody společně s výchozími validačními pravidly  
 • Jak si vytvořit vlastní defaultní FormRenderer  
 • Odstranění _fid parametru z URL adresy 
 • Dotazy, na které není radno odpovídat  
 • Dynamicky generované formuláře  
 • Outro
Online kurz Nette framework pre pokročilých je možné vyzkoušet i zdarma!