Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 2h 52m 18s
Course chapters 59 kapitol
Course difficulty Začátečník

Popis online kurzu

Online kurz MongoDB je určený pre všetkých, ktorí ešte nepracovali s databázou MongoDB. MongoDB patrí medzi NoSQL databázy. Je objektovo orientovaná, jednoduchá, dynamická a dobre škálovateľná. Namiesto tabuliek (ako v relačnej databáze) používa kolekcia, miesto riadkov a stĺpcov dokumenty a polia. Dáta sa ukladajú vo formáte JSON. MongoDB je jedna z najpopulárnejších NoSQL databáz, ktorú používajú mnohé veľké spoločnosti. Vysvetlíme si rozdiely medzi sql a nosql databázami a nainštalujeme si MongoDB na lokálny počítač. 

V prvej časti kurzu budeme pracovať s MongoDB cez shell. Vyskúšame si CRUD operácie, dozviete sa teda ako vytvoriť nový dokument v databáze, ako načítať dokumenty z databázy, ako ich meniť a mazať. Tiež sa dozviete ako naimportovať súbor s dátami do databázy, ako vyhľadávať v databáze a aké dátové typy MongoDB podporuje. Vysvetlíme si, na čo sa používa projekcia a ako pracovať s indexami. Na praktickom príklade si ukážeme, kedy je indexy vhodné použiť a aké majú obmedzenia.

MongoDB dokáže pracovať s mnohými programovacími jazykmi. Preto si v druhej časti kurzu naprogramujeme malú aplikáciu pre pridávanie produktov a vytvorenie objednávky. K tomu si najprv predstavíme Atlas, cloudové riešenie pre MongoDB a Compass, grafické prostredie pre MongoDB. V druhej časti kurzu budeme používať javascript. Nainštalujeme si runtime prostredie Node.js a aplikačný framework Express.js. Pomocou týchto dvoch technológií si ukážeme ako vkladať dáta do MongoDB a ako ich čítať priamo z vášho prehliadača. Tiež si povieme niečo o návrhovom vzore MVC a predstavíme si Mongoose, object document mapper pre Node.js.

Čo sa naučíš

 • pracovať s NoSQL databázou MongoDB,
 • základné príkazy a CRUD operácie s MongoDB,
 • operátory,
 • MongoDB Atlas a Compass,
 • pracovať s MongoDB pomocou Node.js a Express.js
 • návrhový vzor MVC,
 • Mongoose.

Čo všetko dostaneš

 • nadupané videá o MongoDB,
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá autor kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.

Osnova kurzu

 • Mongo Shell    

  •  1. Úvod  

  •  2. Ako funguje MongoDB  

  •  3. Inštalácia MongoDB  

  •  4. Databázy, kolekcie, dokumenty  

  •  5. Základné príkazy  

  •  6. CRUD operácie  

  •  7. Ordered Inserts  

  •  8. Import dát  

  •  9. Vyhľadávanie v dokumentoch  

  •  10. update vs updateOne vs updateMany  

  •  11. Práca s väčším množstvom dát  

  •  12. Vnorené dokumenty a polia  

  •  13. Schémy a vzťahy  

  •  14. Dátové typy  

  •  15. Relácie  

  •  16. Operátory  

  •  17. Comparison operátory  

  •  18. Logické operátory  

  •  19. Element operátory  

  •  20. Evaluation operátory  

  •  21. Array Query operátory  

  •  22. Projekcia  

  •  23. Inc, dec, min, max, mul  

  •  24. Unset  

  •  25. Upsert  

  •  26. Zmena všetkých prvkov poľa  

  •  27. Push a Pull  

  •  28. Indexy  

  •  29. Indexy a obmedzenia  

  •  30. Zložené indexy  

  •  31. TTL Indexy  

  •  32. Covered Queries  

  •  33. Textové indexy  

  •  34. Kombinované textové indexy  

 •  Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose

  •  35. MongoDB Atlas  

  •  36. MongoDB Compass  

  •  37. Node.js a Express  

  •  38. Node.js Inštalácia  

  •  39. Node.js a MongoDB driver  

  •  40. Express - Úvod  

  •  41. Express - Spracovanie requestov  

  •  42. Express - Uloženie dát do databázy  

  •  43. MVC - Úvod  

  •  44. MVC - Spracovanie requestov  

  •  45. MVC - Uloženie dát do databázy  

  •  46. MVC - Výpis produktov  

  •  47. MVC - Vytvorenie objednávky  

  •  48. MVC - Úprava objednávky  

  •  49. MVC - Výpis všetkých objednávok  

  •  50. Redirecty a css  

  •  51. Mongoose - Úvod  

  •  52. Mongoose - Schémy a ukladanie dát  

  •  53. Mongoose - Načítanie produktov  

  •  54. Mongoose - Načítanie objednávok  

  •  55. Mongoose - Mazanie dát  

  •  56. Mongoose - Validácia 1  

  •  57. Mongoose - Validácia 2  

  •  58. Záver

Online kurz MongoDB je možné vyzkoušet i zdarma!