Základy Machine Learningu v Pythone

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

4.7 z 5

Hodnocení

5x
85%
4x
8%
3x
0%
2x
8%
1x
0%

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 2h 56m 30s
Course chapters 24 kapitol
Course difficulty Začátečník

Popis online kurzu

Online kurz Základy Machine learningu s Python je reakciou na akademický a praktický boom v oblasti strojového učenia, ktorého sme v posledných rokoch svedkami. Nejedná sa len o krátkodobý „hype“, ale s ohľadom na každodenné úspechy a budúci potenciál hovoríme o dôležitej znalosti, ktorá by nemala uniknúť pozornosti moderného programátora, analytika, marketéra, obchodníka či manažéra.

Cieľom kurzu je zoznámiť sa s podstatou Machine learningu, s princípmi, na ktorých funguje a s terminológiou, ktorú používa. Podáva taktiež predstavu o tom, aké úlohy možno s využitím Machine learningu vyriešiť a akým spôsobom preniká do našich životov. Jednotlivé kroky prípravy dát, všeobecného procesu trénovania a ladenia modelov si prakticky ukážeme na názornom projekte. V kurze budeme používať Python, pretože je aktuálne najobľúbenejším programovacím jazykom pre Machine learning a uľahčí nám množstvo práce.

Pri výklade sa budeme držať jednoduchých príkladov, na ktorých si názorne vysvetlíme zložitejšie témy. Oblasť Machine learningu je totiž nesmierne dynamickou a širokou študijnou oblasťou, nie je teda v našom záujme utopiť sa v detailoch, kóde či rovniciach. Zámerom je naopak dobre pochopiť všeobecné princípy a vybudovať si tak solídne základy, na ktorých môžeme stavať pri ďalšom štúdiu pokročilejších konceptov či algoritmov. Berte teda tento kurz ako odrazový mostík pri spoznávaní tejto fascinujúcej oblasti.

Pre koho je online kurz určený

Pre všetkých, ktorí chcú začať s Machine learningom. Kurz je koncipovaný ako vstupná brána do tohoto zaujímavého odvetvia. Bude teda prínosom predovšetkým pre tých, ktorí nemajú s Machine learningom žiadne predchádzajúce skúsenosti. Znalosť Python je výhodou, nie však nutnou podmienkou, pretože jednotlivé kódy sú okomentované a vysvetlené. Zložitejšie témy sú taktiež doplnené o ilustratívne príklady, aby boli ľahšie pochopiteľné.

Čo všetko dostaneš

 • takmer 3 hodiny kvalitných videotutoriálov o Machine Learningu
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • datasety a všetky zdrojáky, s ktorými sa v kurze pracuje
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný

Zoznam kapitol online kurzu

 • Intro do kurzu

  •  Úvod do kurzu  

 •  Machine Learning v Pythone  

  •  1 - Predstavenie Machine learningu  

  •  2 - Python a Anaconda  

  •  3 - Dôležité knižnice, s ktorými budeme pracovať  

  •  4 - Základné rozdelenie algoritmov a úloh  

  •  5 - Všeobecný popis procesu strojového učenia  

  •  6 - Jednotlivé kroky učenia z dát  

  •  7 - Dáta - palivo pre Machine learning  

  •  8 - Spoznávame dáta s Pandas  

  •  9 - Predstavenie projektu Iris  

  •  10 - Výber algoritmu  

  •  11 - Koncept vzdialenosti a podobnosti pri využití K-Nearest Neighbors  

  •  12 - Preprocessing - missing values  

  •  13 - Preprocessing - encoding  

  •  14 - Preprocessing - feature scaling  

  •  15 - Feature selection  

  •  16 - Overfitting a Underfitting  

  •  17 - Ako na Overfitting?  

  •  18 - Spyder a príprava dát pre náš projekt  

  •  19 - Trénovanie modelu  

  •  20 - Spôsoby hodnotenia úspešnosti modelov  

  •  21 - Iris projekt - počítame a vizuálne zobrazujeme presnosť modelu  

  •  22 - Hyperparameter tuning  

  •  23 - Feature engineering 


Tenhle kurz je možné studovat pomocí REPAS/KOMPAS
Online kurz Machine Learning v Pythone je možné vyzkoušet i zdarma!