Java pro junior programátory

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

5.0 z 5

Hodnocení

5x
100%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 11h 20m 8s
Course chapters 163 kapitol
Course difficulty Středně pokročilý

Popis kurzu

Završení online kurzů JAVA trilogie je už tady. Po první části a kurzu JAVA pro začátečníky a druhé části JAVA pro pokročilé se v tomto novém online kurzu spolu podíváme na vyvrcholení této trilogie. Je to kurz JAVA pro junior programátory, po jehož absolvování budeš připraven na práci junior JAVA programátora.


Co se naučíš?

Tímto kurzem, bych tě chtěl připravit na práci JAVA junior programátora, který ve firmě začíná programovat v JAVĚ. Po absolvování kurzu se budeš schopen orientovat v technologiích a porozumíš názvům a technologiím jako Maven, Servlety, JSP, JSTL, EL, MVC, Hibernate, JPA, ORM, QueryDSL, Logování, Logback, JAVA EE, REST, SOAP, Quartz, Factory, Singleton a podobně.


Maven – nástroj pro řízení projektů, buildování aplikací

Maven je nástroj, který budeš používat k vytváření a správu svých javovských projektů. Jednoduše si dokážeš přidávat do projektu knihovny a frameworky. Pomocí jednoho příkazu si celý projekt zkompiluješ, zbuilduješ a spustíš na serveru. Maven je zároveň nejpoužívanější nástroj s těmito možnostmi.

V tomto modulu pochopíš, jak samotný Maven pracuje, jak pomocí něj založit projekt a co znamenají jednotlivé možnosti nastavení. Naučíš se používat základní a nejpoužívanější Maven příkazy. Naučíš se, jak rozšířit Maven pomocí přidání pluginů. Pomocí Maven se naučíš vytvořit si webový projekt, přidat si závislosti na knihovnách, zkompilovat a vygenerovat si war soubor, který se spustí na serveru a v průběhu se automaticky spustí testy. Budeš vědět, co je plugin, fáze, goal, pom.xml, repozitář, Archetype nebo scope. Nakonec si ukážeme, jak pracovat s Maven ve vývojovém prostředí IntelliJ IDEA.

 

Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)

Naučíš se, co jsou to servlety a naučíš se tak technologii, která je základem každé Java webové aplikace. Dále se seznámíš s view technologiemi pro vizualizaci stránek jako jsou JSP a k tomu přidružené JSTL a EL. Ukážeme Ti, jak můžeš filtrovat žádosti na server, přesměrovat žádosti a podobně. Pochopíš na jakém principu je založen MVC vzor. Aplikace se naučíš spouštět a nasazovat v Servlet kontejneru. Po absolvování modulu Ti už nebude dělat problém začít rozumět JAVĚ a budovat Java webové aplikace.

 

ORM - JPA (Hibernate)

Pokud vytvoříš ledajaký jednoduchý objekt, co se stane? Například objekt Adresa? Vytvoří se v haldě - v paměti. Objekt může mít nasetované nějaká data/informace. Pokud se ale ztratí reference v javovském kódu na tento objekt v haldě - tak se smaže. Pokud si chceme uchovat tyto informace, tak je můžeme uložit do databáze a nejlíp tak, aby po vytažení z databáze, měla tato data tutéž formu - tedy formu objektu Adresa.

Tomuto se říká Persistence (uchováme stálost) objektu do databáze. Jakoby tenhle objekt existoval i mimo Java program. Tenhle objekt se uchová v úložišti a znovu se vytvoří, pokud bude třeba. Klasické databáze jako Oracle, MySql a další jsou relační databáze, které mají data uložená ve formě tabulek. V Javě ukládáme data ve formě objektů, v databázi ve formě tabulek. Ale co mají podobné? V relační databázi máme sloupce, které mají názvy, a v řádcích máme hodnoty. Totéž platí i pro objekty v JAVĚ, kde máme název proměnné a hodnotu v ní uloženou.

Zde přichází pod ruku ORM (Object Relational Mapping). Jedná se o objektově relační mapování. My naše JAVA objekty namapujeme na tabulky relační databáze. Naučíš se používat ORM framework Hibernate, který ale budeš vědět kdykoliv nahradit jiným frameworkem, protože se budeme držet JPA (JAVA Persistence API) standardů. Naučíš se jak si namapovat databázi na objekty a jak uložit, vybrat, upravit tyto objekty podle přání. Ukážeme si také knihovnu QueryDSl, která nám pomůže vytvářet efektní a přehledná kritéria a poptávky na databázi.

 

Logování JAVA aplikací

Po vývoji aplikace a jejím nasazení u zákazníka potřebuješ mít přehled o různých činnostech a chodu aplikace. Není přeci v Tvých silách monitorovat každého uživatele aplikace, zda nenastala chyba.

Proto potřebuješ svou aplikaci logovat, nastavit hlášky (například o běhu aplikace) a potřebuješ zalogovat chybové hlášky, které můžeš následně efektivně řešit.

Tyto logy si chceš zpětně i archivovat, abys měl historický přehled o chování aplikací. Logy jsou první místo, po kterém sáhneš, pokud nastane problém ve Tvé aplikaci. V tomto modulu se naučíš používat nejpoužívanější logovací knihovny SLF4J jako API a Logback jako poskytovatele logování. Naučíš se psát si vlastní konfigurace. Logy budeš schopen zapisovat do souborů a budeš schopen nastavit vhodnou strategii jejich archivování.

 

Co potřebuješ vědět?

Pro úspěšné absolvování tohoto kurzu bys měl mít absolvované základy Javy. Pokud bys chtěl věci pochopit do hloubky, jak pracují frameworky a podobně, tak JAVA pro pokročilé Tě na to připravila. Pokud jsi ale ještě neabsolvoval kurz Java pro pokročilé, tak nevadí. I tak se naučíš používat zmíněné technologie, jen ne do takového detailu a takové hloubky.


seznam kapitol

Maven - nástroj pro řízení projektů, buildovanie aplikací

00 Maven - intro

01 Co je build. Co znamená Maven

02 Instalace a nastavení

03 Konvence. Proč Maven.

04 Maven coordináty, Archetype

05 Zakládáme první projekt

06 Kompilace, generujeme jaře, spouštíme jar

07 POM soubor

08 Repozitáře

09 Life cycle phases - fáze životního cyklu buildu

10 Přidáváme dependency

11 Webová aplikace pomocí maven 1. část

12 Plugins a Goals

13 Nasazujeme na server

14 Spouštíme pomocí Maven pluginu + více k pluginem

15 Maven Scopes

16 Maven ve vývojovém prostředí

17 Užitečný IDEA plugin - řešení konfliktů v závislostech

18 Profiles

19 Multi modul projekt

20 Vytváříme strukturu multi modul projektu

21 Vytváříme util třídu s testem

22 Používáme modul jako dependency jiného modulu

23 Vytváříme snadnou web aplikaci pomocí servletu

24 buildujeme všechny moduly najednou

25 Spuštění web multi modul aplikace na servery

Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)

00 servlety zdrojové kódy

01 Spouštíme první webovou aplikaci - nastavujeme úvodní stránku

02 Co se vlastně zatím děje

03 Pomůcka pro rychlé spuštění Tomcat přes maven

04 Servlet podrobněji

05 Pokouším se vytvořit první servlet

06 Přidáváme dependency pro servlety

07 Co je obsahem url adresy - nastavujeme WebServlet anotaci

08 Zpracování od klienta po servlet a zpět - vizuální vysvětlení

09 Nastavení servletu přes web.xml soubor

10 Posouváme data do servletu - teorie

11 Zpracovávám parametry z url adresy

12 Posíláme data přes formulář a zpracováváme jejich v doPost

13 Mixuji POST a url parametry

14 odchytávat více hodnot pod jedním klíčem

15 Get a Post requestu

16 Session objekt

17 Context objekt

18 Filter - teorie

19 Vytváříme první filtr

20 Filtr - init metoda

21 Filtr - doFilter metoda

22 Přesměrování

23 Include vs. Forward přesměrování

24 Instalace tomcat serveru - ruční nasazení war souboru

25 Deploy war aplikace pomocí MAVE do Tomcat

26 Kódování na háčky a jiné speciální znaky

27 JSP úvod

28 JSP - značky

29 JSP kompilace

30 JSP složitější kód

31 JSP - předdefinované objekty

32 MVC pattern - Model- View - Controller

33 MVC pattern na příkladu

34 MVC pattern - předěláváme to na TPD objekt

35 závěr MVC, úvod k JSTL a EL

36 EL syntax

37 EL objekty - Scopes

38 JSTL core tagy 1

39 JSTL core tagy 2

40 Závěr - MVC frameworky, Co je právě in

41 Jetty server - zmínku

ORM - JPA (Hibernate)

01 Co je persistence

02 Co je ORM

03 Problém s JDBC přístupem - výhoda ORM

04 Co je Hibernate

05 Co je JPA

06 Úvod k příkladu - zakládáme projekt

07 Nastavení persistence.xml souboru, nastavení konekcie na databázi

08 Mapování třídy a identifikátoru

09 4 strategie generování identifikátoru

10 Mapování - automatické mapování podle názvu

11 Ukládáme data do databáze - EntityManager

12 Získáváme data z databáze

13 Úvod k složitějšímu příkladu

14 Mapování Enuma - různé strategie

15 Převod mezi různými typy - AttributeConverter

16 Kód iv Git repozitáři

17 Embeddable

18 Více teorie o identifikátorech

19 Mapování s děděním - MappedSuperclass

20 ManyToOne asociace

21 OneToMany asociace - obousměrná 1

22 OneToMany asociace - obousměrná 2 - Typy kaskády a co je to kaskád

23 OneToMany asociace jednosměrná

24 ManyToMany asociace

25 OneToOne asociace

26 Hibernate - specifické nastavení - automatické vytváření db tabulek

27 Probíhá získávání - Fetch types

28 Flush

29 SQL native query

30 Criteria

31 QueryDSL

32 EntityManagerFactory jen jednou

33 Exception handling

Patterns

01 Singleton pattern

02 Factory pattern

03 Builder pattern

04 Observer Pattern

Logování java aplikací

01 Logování - úvod

02 SLF4J

03 napájí se na logování Hibernate + první vlastní logy

04 Formátování výstupního textu logu

05 Úvod k nastavením - konfiguraci logování

06 Hierarchie loggerů a nastavení

07 Appenders - dědění a chování

 

Online kurz Java pre junior programátorov je možné vyzkoušet i zdarma!