Java persistence - JPA a Hibernate základy

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 3h 36m 35s
Course chapters 40 kapitol
Course difficulty Středně pokročilý

Popis online kurzu

Pokud vytvoříš ledajaký jednoduchý objekt, co se stane? Například objekt Adresa? Vytvoří se v haldě - v paměti. Objekt může mít nasetované nějaká data/informace. Pokud se ale ztratí reference v javovském kódu na tento objekt v haldě - tak se smaže. Pokud si chceme uchovat tyto informace, tak je můžeme uložit do databáze a nejlíp tak, aby po vytažení z databáze, měla tato data tutéž formu - tedy formu objektu Adresa.

Tomuto se říká, že Persistence (uchováme stálost) objekt do databáze. Jakoby tenhle objekt existoval i mimo JAVA programu. Tenhle objekt se uchová v úložišti a znovu se vytvoří, pokud bude třeba.

Tomuto se říká Persistence (uchováme stálost) objektu do databáze. Jakoby tenhle objekt existoval i mimo JAVA program. Tenhle objekt se uchová v úložišti a znovu se vytvoří, pokud bude třeba. Klasické databáze jako Oracle, MySql a další jsou relační databáze, které mají data uložená ve formě tabulek. V JAVĚ ukládáme data ve formě objektů, v databázi ve formě tabulek. Ale co mají podobné? V relační databázi máme sloupce, které mají názvy, a v řádcích máme hodnoty. Totéž platí i pro objekty v JAVĚ, kde máme název proměnné a hodnotu v ní uloženou.

Zde přichází pod ruku ORM (Object Relational Mapping).  Jedná se o objektově relační mapování. My naše JAVA objekty namapujeme na tabulky relační databáze.


Co se naučíš?

Naučíš se používat ORM framework Hibernate, který ale budeš vědět kdykoliv nahradit jiným frameworkem, protože se budeme držet JPA (JAVA Persistence API) standardů. Naučíš se, jak si namapovat databázi na objekty a jak uložit, vybrat, upravit tyto objekty podle přání.


Co potřebuješ vědět?

Abys zvládl tenhle kurz, musíš mít absolvované základy Javy. Pokud bys chtěl věci pochopit do hloubky, například jak pracuje framework Hibernate, tak JAVA pro pokročilé Tě na to připravila.

Pokud jsi ale ještě neabsolvoval kurz JAVA pro pokročilé, tak nevadí, technologie, které se budeš učit, zvládneš používat a většinu věcí pochopíš, ale podrobnosti už ne - například jak je možné, že stačí napsat anotaci a framework s tím už umí pracovat. To bys právě pochopil, kdybys absolvoval kurz JAVA pro pokročilé.


Seznam kapitol

01 Co je persistence

02 Co je ORM

03 Problém s JDBC přístupem - výhoda ORM

04 Co je Hibernate

05 Co je JPA

06 Úvod k příkladu - zakládáme projekt

07 Nastavení persistence.xml souboru, nastavení konekce na databázi

08 Mapování třídy a identifikátoru

09 4 strategie generování identifikátoru

10 Mapování - automatické mapování podle názvu

11 Ukládáme data do databáze - EntityManager

12 Získáváme data z databáze

13 Úvod k složitějšímu příkladu

14 Mapování Enuma - různé strategie

15 Převod mezi různými typy - AttributeConverter

16 Kód iv Git repozitáři

17 Embeddable

18 Více teorie o identifikátorech

19 Mapování s děděním - MappedSuperclass

20 ManyToOne asociace

21 OneToMany asociace - obousměrná 1

22 OneToMany asociace - obousměrná 2 - Typy kaskády a co je to kaskáda

23 OneToMany asociace jednosměrná

24 ManyToMany asociace

25 OneToOne asociace

26 Hibernate - specifické nastavení - automatické vytváření db tabulek

27 Probíhá získávání - Fetch types

28 Flush

29 SQL native query

30 Criteria

31 QueryDSL

32 EntityManagerFactory jen jednou

33 Exception handling

34 Hibernate - na co si dávat pozor - nežádoucí změny nad databází

35 Hibernate - na co si dávat pozor - odpojení objektu od persistence Contextu

36 Hibernate - na co si dávat pozor - zavření entity manageru

37 CRUD operace

Tento online kurz je součástí online kurzu Java pro junior programátory , pokud ho máš zakoupen, tento kurz již nepotřebuješ.

 

Tenhle kurz je možné studovat pomocí REPAS/KOMPAS
Online kurz Java persistence - JPA a Hibernate základy je možné vyzkoušet i zdarma!