Excel 365: funkce a vzorce

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 6h 7m 35s
Course chapters 87 kapitol
Course difficulty Začátečník

Popis online kurzu

V tomto online kurzu Microsoft Office Excel 365: funkce a vzorce se seznámíš s kompletní prací s nejčastějšími a nejpoužívanějšími vzorci a funkcemi v Excelu. Kurz obsahuje základní tvoření výpočtů, výpočtů s procenty a základní statistické výpočty. Dále se v kurzu naučíš, jak na zpracování dat pomocí logických funkcí, resp. zpracování textů a dat, a rovněž zde najdeš vyhledávací funkce.

Pokud je tvou nejčastější pracovní činností příprava dat, tento online kurz je pro tebe vhodný. Kurz je rozdělen do praktických celků. Na jejich konci si získané vědomosti můžeš otestovat na přiložených vzorových tabulkách a testech. Tyto testy jsou následně i vypracovány a zpracovány do videa.

Co se naučíš

 • vzorce a výpočty
  • základní
  • přes PLUS
  • ukotvení buněk
  • výpočet DPH
  • přilepit speciálně
 • základní funkce
 • zaokrouhlování
 • vnořené funkce
 • logické (podmínkové) funkce
 • matematika s podmínkami
 • vyhledávací funkce
  • VLOOKUP
  • HLOOKUP
  • IFERROR
  • INDEX a MATCH
  • CHOOSE
  • INDIRECT
  • SWITCH
 • datové, časové a textové funkce
 • databázové funkce
 • vzorce a funkce pomocí matic

Co všechno dostaneš

 • 84 videotutoriálů,
 • 4,5 hodiny video materialu,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • diskusní fórum,ve kterém na tvé otázky odpovídá lektor kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dny v případě nespokojenosti s kurzem.

Seznam kapitol online kurzu

 • Vzorce a výpočty    

  •  1. Základné výpočty  

  •  1.1 Vzorce cez PLUS  

  •  2. Ukotvenie bunky cez F4  

  •  3. Pokročilé ukotvenie bunky  

  •  4. Výpočty s dátumami  

  •  5. Výpočty s časom  

  •  6. Výpočty z hárka na hárok a ukotvenie  

  •  7. Zobrazenie vzorcov  

  •  8. Možnosti výpočtov  

  •  9. Výpočet DPH  

  •  10. Vzorce cez Prilepiť špeciálne  

 •  Funkcie - Základné   

  •  TABUĽKA - Základné  

  •  1. SUM - Súčet  

  •  1.1 SUM - Oblasti viaceré  

  •  2. AVERAGE - Priemer  

  •  3. MAX - Maximum  

  •  4. MIN - Minimum  

  •  5. COUNT - Počet buniek (číselných)  

  •  6. COUNTA - Počet buniek (číselných a techtových)  

  •  7. COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek  

  •  8. LARGE - K-tá najvúčšia hodnota  

  •  9. SMALL - K-tá najmenšia hodnota  

  •  10. SUBTOTAL - Súčtový riadok  

  •  10.1 - SUBTOTAL - Najčastejšia chyba  

 •  Funkcie - Zaokrúhľovanie  

  •  TABUĽKA - Zaokruhľovacie  

  •  1. ROUND - Matematické zaokrúhľovanie  

  •  2. ROUNDUP a ROUNDDOWN - Nematematické zaokrúhľovanie  

  •  3. Funkcia MROUND, FLOOR a CEILING  

  •  4. Zaokrúhľovanie na milióny a pod.  

 •  Funkcie - Vnorené    

  •  1. Vnorené funkcie - 2 spôsoby, ako ich vytvoriť  

 •  Funkcie - Logické (Podmienkové) 

  •  1. Funkcia IF - Ak/keď sa splní podmienka  

  •  2. Funkcia AND - podmienky "a zároveň" - súčasne splnené všetko  

  •  3. Funkcia OR - podmienky "alebo" - aspoň 1 splnená  

  •  4. Funkcia IF a AND - viacnásobné podmienky "a zároveň" (vnorená funkcia)  

  •  5. Funkcia IF a OR - viacnásobné podmienky "alebo" (vnorená funkcia)  

  •  6. Funkcia IF, AND a OR - viacnásobné vnorenie  

  •  7. Funkcia IFS - viacnásobné podmienky (iba vo verzii 365 - starších nie)  

  •  8. Funkcie - IF, AND a OR - inak :)  

 •  Funkcie - Matematika s podmienkami    

  •  1. SUMIF - súčet s 1 podmienkou  

  •  2. COUNTIF - počet s 1 podmienkou  

  •  3. AVERAGEIF - priemer s 1 podmienkou  

  •  4. SUMIFS - súčet s viacerými podmienkami  

  •  5. AVERAGEIFS - priemer s viacerými podmienkami  

  •  6. COUNTIFS - počet s viacerými podmienkami  

  •  7. MAXIFS - maximum s podmienkami  

  •  8. MINIFS - minimum s podmienkami  

  •  9. Podmienky naviazané na bunky  

  •  10. FREQUENCY - počet výskytov určitých hodnôt  

 •  Funkcie - Vyhľadávacie    

  •  1. VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov  

  •  2. HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)  

  •  3. VLOOKUP - intervaly - vyhľadávanie  

  •  4. VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce  

  •  5. VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov  

  •  6. IFERROR - Oprava chybných hlásení  

  •  7. INDEX a MATCH - pokročilé vyhľadávanie  

  •  8. CHOOSE - výber z viacerých možností  

  •  9. VLOOKUP vs. INDEX a MATCH  

  •  10. VLOOKUP + MATCH - kombinácia  

  •  11. INDIRECT - odkazovanie na oblasti  

  •  12. SWITCH - Ako alternatíva k IF, VLOOKUP a CHOOSE  

 •  Funkcie - Súčtové riadky 

  •  1. AGGREGATE - súčtové riadky  

  •  1.1 Funkcia - AGGREGATE - praktický príklad  

 •  Funkcie - Dátumové a časové    

  •  1. TODAY a YEARFRAC - aktuálny dátum a počet rokov  

  •  2. DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE  

  •  3. NETWORKDAYS - počet pracovných dní  

  •  5. HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE  

  •  6. DATEDIF - Výpočty rokov, dní a mesiacov  

  •  7. EDATE - dátum +/- počet mesiacov  

 •  Funkcie - Textové 

  •  1. Funkcia TRIM - odstránenie medzier pred a za textom  

  •  2. Funkcia VALUE - konvertuje textové číslo na číslo  

  •  3. Funkcia PROPER - prvé písmeno veľké, ostatné malé  

  •  4. Funkcia UPPER - všetky písmená veľké  

  •  5. Funkcia LOWER - všetky písmená malé  

  •  6. Funkcia LEFT - vyberie určitý počet znakov zľava  

  •  7. Funkcia RIGHT - vyberie určitý počet znakov sprava  

  •  8. Funkcia MID - vyberie zrčitý počet znakov zo "stredu"  

  •  9. Funkcia CONCATENATE - spájenie textov a čísiel  

  •  10. Funkcia SUBSTITUTE - nahradenie symbolov za iné  

  •  11. Funkcia TEXTJOIN - spojenie textov a čísel - ďalšia možnosť  

  •  12. Funkcia EXACT - porovnanie 2 textových reťazcov  

 •  Funkcie - Databázové 

  •  1. Funkcie - DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT a DCOUNTA  

  •  2. Funkcia - DGET - ako vybrať/dostať z tabuľky určité dáta  

 •  Matice - vzorce a funkcie pomocou matíc    

  •  1. Matice - výpočty pomocou matíc  

  •  2. Matice - náhrada funkcí - SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF... a databázových funkcíí... DSUM, DAVERAGE...

Online kurz Excel 365 – Funkcie a vzorce je možné vyzkoušet i zdarma!