C++ Pre-Intermediate (mírně pokročilý)

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 6h 26m 4s
Course chapters 24 kapitol
Course difficulty Středně pokročilý

Popis online kurzu

Kurz C++ Pro-Intermediate (mírně pokročilý) je určen všem posluchačům, kteří mají zvládnuté základy jazyka C++ a chtějí se v jazyce C++ dále zdokonalovat. Základy jazyka se vyučují v předchozích dvou kurzech – C++ Elementary a C++ Elementary II. Těm, kteří nemají tyto základy, doporučuji nejdříve se podívat na tyto dva kurzy.

Jazyk C++ je stále velmi využívaným jazykem. Jeho přednostmi jsou mimo jiné pointrová aritmetika a objektově orientované programování. Právě tyto techniky rozebírám v druhé části kurzu. Kromě již zmíněného najdeš v kurzu návod, jak zapsat v jazyce C++ třídící algoritmy ShakerSort a HeapSort. Kapitolu s třídícím algoritmem ShakerSort jsem pro tebe vytvořil více méně pro zábavu. Naproti tomu kapitola s třídícím algoritmem HeapSort byla pro tebe vytvořena, aby sis zdokonalil svou algoritmickou paměť, také analytické a logické myšlení. K C++ patří algoritmy a proto vám v každém kurzu nějaký představím. Zmíněný HeapSort je velmi efektivní, protože jeho výpočetní náročnost je menší a je srovnatelná s algoritmem Quicksort. A co znamená výpočetní náročnost: Viz kurz a uvidíš.

Dále jsem si pro tebe připravil kapitolu o tom, jak se vytvářejí enumerátory, které se pro tebe stanou také užitečnými, pokud víš, kde je využít. Potom pokračujeme vysvětlením vestavěných funkcí do standardní knihovny cmath. Cmath ti pomůže, abys nemusel všechny matematické operace programovat nanovo. Jen tak pro zajímavost, jako bys naprogramoval 2 odmocninu z čísla 10 nebo arcus tangens 0.5. Doporučuji tedy použít zmíněnou knihovnu.

Dále tě na příkladu Fibbonaciho posloupnosti převedu rekurzivními funkcemi. Takovými funkcemi můžeš naprogramovat i výpočet determinantu matice či něco z kombinatoriky. Příkladem mohou být variace, kombinace, faktoriál a jiné. Kurz tedy v sobě zahrnuje i něco z matematického aparátu, se kterým můžeš po absolvování tohoto kurzu pracovat.

Kromě zmíněného se naučíš přetěžovat funkce a operátory, což využiješ i v objektově orientovaném programování. Při přetížení funkcí, což není nic složitého, tě naučím i to, co jsou implicitní parametry funkcí.

V jedné z kapitol zmiňuji i generátor pseudonáhodných čísel. Už nebudeš muset zadávat 20, 30 či 50 prvků pole z klávesnice. Postačí ti na to dvě vestavěné funkce jazyka C++ a operátor modulo, který jsme už mimochodem probírali. K tomu se dozvíš, co je ve skutečnosti náhodné číslo, pseudonáhodné číslo a jaký je mezi nimi rozdíl.

Později v závěru najdeš pět kapitol o objektově orientovaném programování. Naučíš se, co jsou pojmy OOP, OOD, třída, objekt, konstruktor, destruktor, přímý či nepřímý přístup k datovým členům. Tuto problematiku jsme však zdaleka ještě nevyčerpali a bude pokračovat i v dalším kurzu jazyka C++.

Skoro ke každému videu máš praktickou ukázku, kde přímo ukazuji, jak se kód v C++ tvoří, samozřejmě v souvislosti s problematikou dané kapitoly. Na závěr tě ještě provedu často používanými klávesovými zkratkami v prostředí Microsoft ® Visual Studio ® 2019, se kterými si ulehčíš svou práci v tomto prostředí.

Pro koho je online kurz určen

Kurz je určen všem frekventantům, kteří mají základy jazyka C++, to znamená těm, co již absolvovali předchozí dva kurzy. Dále je určen programátorům pro osvěžení a zopakování problematiky, kterou v kurzu přebírám, ale celkově všem těm, kteří se chtějí něco nového naučit a mají chuť programovat. Já vždycky říkám, že průměrný člověk s houževnatostí dosáhne více než líný inteligentní člověk.

Čo všetko dostaneš

  • 17 kapitol včetně INTRA a outro, přičemž některé kapitoly mají i podkapitolu nebo jsou rozděleny do více shot-ů, čemu ve skutečnosti odpovídá náročnost kurzu Pre-Intermediate,
  • prezentaci ke každé kapitole, kde jsou vždy uvedeny tipy na závěr,
  • diskusní fórum, kde odpovím na tvé otázky,
  • test ve formě editovatelného PDF, kterým si ověřím úroveň tvých znalostí,
  • certifikát o absolvování kurzu,
  • garanci vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti s kurzem,
  • hodně obrázků, které jsou součástí prezentací, na kterých názorně demonstruji probíranou problematiku,
  • blog, ve kterém jsem rozebíral teorii prvočísel a eratosthenovo sito.

Seznam kapitol online kurzu

Intro
1. Triediaci algoritmus Shake Sort
2.1 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 1
2.2 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 2  
2.3 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 3
2.4 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 4
2.5 Triediaci algoritmus Heap Sort, časť 5
3. Enumerátory 
4. Knižnica cmath 
5. Rekurzívne funkcie
5.1 Alternatíva výpisu Fibonacciho postupnosti for slučkou
6. Preťaženie funckií a implicitné parametre funkcií 
7. Preťaženie operátora 
8. Ukazovatele I. 
9. Ukazovatele II.
10. Objektovo orientované programovanie - teória 
11. Objektovo orientované programovanie - praktické príklady (1)
12. Objektovo orientované programovanie - praktické príklady (2)  
13. Objektovo orientované programovanie - praktické príklady (3)  
14. Objektovo orientované programovanie - zhrnutie 
15. Často používané klávesové skratky v prostredí MVS
Outro 

Online kurz C++ Pre-Intermediate (mierne pokročilý) je možné vyzkoušet i zdarma!