C++ Elementary II. (začátečník II.)

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 4h 9m 50s
Course chapters 18 kapitol
Course difficulty Začátečník

Popis online kurzu

Už název kurzu C++ Elementary II napovídá, že navazuje na první online kurz jazyka C++. Toto je druhý kurz v sérii kurzů vyššího programovacího jazyka C++, ve kterém si rozšíříte základy tohoto jazyka. Kurz se tematicky dotýká staticky alokovaných polí, řízení programu pomocí tří typů smyček a funkcí, které také tvoří základ procedurálního programování. Dále jsou v kurzu probrány bitové operátory, větvení pomocí příkazu if a jeho protějšku klauzule else, jakož i větvení pomocí příkazů switch a case. K tomu samozřejmě patří vysvětlení klíčových slov break a continue, které jako jediné doporučuji v případě tvrdých skoků v programu. Jako posledního témata se dotknu algoritmizace, kde vysvětluji základní teoretický aparát a na praktických příkladech uvádím algoritmizace do praxe. Kostru tohoto praktického procvičování tvoří vyhledávání globálních extrémů a také vybrané třídící algoritmy. Před výstupním videem tzv. OUTRO-m uvádím 14 praktických příkladů na domácí procvičení, kde si posluchač kurzu procvičí logické a analytické myšlení. Problémy spojené s řešením těchto úkolů budeme samozřejmě interaktivně řešit, budeme je konzultovat, navedu tě k řešení formou diskuse, až po hledání chyb v tvých zdrojových kódech. Budeš tedy veden k samostatné práci až po vyřešení zmíněných úkolů.

V kurzu tedy navážeš na vědomosti, které sis osvojil v prvním kurzu jazyka C++ a rozšíříš si tak základy. Po tomto kurzu budeš mít dost znalostí na to, abys samostatně řešil úkoly, naprogramoval i složitější úkoly a vytříbil svůj programovací styl a techniku.

Programovací jazyk C++ se vyplatí stále učit, protože je to jakási stálice na IT trhu. Jeho popularita sahá na přední příčky a drží tam stálou pozici. Právě proto jsem mu dal přívlastek nadčasový. Má součásti, které jiné jazyky mít nemusí. Jsou to zejména vlastní datové typy, kterými jsou třídy, podpora polymorfismu a pokročilé dědičnosti v rámci objektového programování, pointrová aritmetika a generické programování. Dá se v něm udělat přehledný, snadno udržovatelný a optimální kód. Jeho syntaxe je srozumitelná a blízká člověku, který ho vytvoří vyšším programovacím jazykem. Jeho syntaxe je také blízká hardwaru. Právě proto má efektivní a výkonný kompilátor, čas provádění absolutního strojového kódu je po kompilaci a sestavení velmi rychlý. Právě proto se používá při zpracování velkého množství dat, ve statistice, ekonomice, telekomunikacích, počítačové grafice a vidění počítače, vestavěných systémech, či programování počítačových her.

Pro koho je kurz určený

urz je určený pro začátečníky, kteří mají jen malé znalosti z jazyka C++. Je vhodný také pro posluchače, kteří absolvovali online kurz jazyka C++ Elementary. Posluchač nemusí mít IT nebo jiné technické vzdělání, prostě je určený všem, kteří mají chuť a elán učit se programovat nový programovací jazyk nezávislý na stupni vzdělání a odbornosti, kterou v minulosti dosáhli.

Co všechno dostaneš

  • 17 kapitol ve formě video tutoriálů včetně INTRA a OUTRA, se kterými jsem si dal pořádnou práci,
  • více než 4 hodiny video tutoriálů,
  • garanci vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti s kurzem,
  • ke každé kapitole dostaneš prezentaci ve formátu pdf nebo jiný materiál, kde jsou i tipy na závěr a poznámky,
  • mnoho zadání praktických příkladů na domácí procvičení,
  • video animaci, ve které je názorně vysvětlený řadicí algoritmus vkládáním (tzv. INSERT SORT),
  • garanci interaktivní spolupráce v případě řešení praktických příkladů z 15. kapitoly, ve které tě přivábím na řešení, opravím chyby v tvém zdrojovém kódu, popřípadě zkontroluji tvé řešení, nebo navrhnu jeho optimalizaci,
  • diskusní fórum, ve kterém zodpovídám tvé otázky,
  • certifikát o absolvovaní kurzu.

Seznam kapitol online kurzu

INTRO
1. Staticky alokované polia
2. Všeobecne o riadení a vetvení programu
3. Slučka for()
4. Vetvenie programu – príkaz if a klauzula else
5. Slučka while()
6. Slučka do while()
7. Alternatíva vetvenia pomocou switch a case
8. Vnorené slučky a vnorené vetvenie
9. Bitové operátory
10. Základy riadenia programu pomocou funkcií
11. Úvod do algoritmov, vlastnosti algoritmov
12. Algoritmy 01 – hľadanie globálnych extrémov
13. Triediaci algoritmus INSERT SORT
14. Triediaci algoritmus SELECT SORT
15. Praktické príklady na precvičenie
15a. Praktické príklady na precvičenie – nahrávanie svojich riešení
OUTRO

Tenhle kurz je možné studovat pomocí REPAS/KOMPAS