Affinity Photo pro začátečníky

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 5h 45m 33s
Course chapters 65 kapitol
Course difficulty Začátečník

Popis online kurzu

Vzdělávání za pomoci ON-LINE služeb je v dnešní době stále častěji využíváno hlavně z důvodu rychlé přístupnosti k obsahu, efektivnosti času (učení ON-FLY – doma, během dlouhé cesty dopravním prostředkem atd.) a nenáročnosti na prostor. Tento online kurz Affinity Designer pro začátečníky je odrazem základních dovedností grafického programu, vzhledem k potřebě grafických úprav vhodných pro různá odvětví průmyslu. O souhrnu znalostí daného programu pojednává i tento on-line kurz práce s programem Affinity Photo.

Cíle online kurzu: 

 • poskytnout přehled a dovednosti v oblasti grafického zpracování a jeho možností pro další vzdělávání a kontinuální práci,
 • vytvořit základní obsahovou strukturu určenou pro studenty a zpřístupnit tak vzdělávání za pomoci dostupných prostředků a softwarového vybavení zařízení s podporou operačních systémů Windows a MacOS.

Hlavní cíl kurzu: 

• Aplikovat poznatky digitálního zpracování obrazových materiálů určených pro tištěná média, zpracování obrazu a zaměřit se na všeobecně vzdělávací obsah, přípravu a používání zhotovených materiálů za pomoci programu v jakékoli oblasti.

• Ukázat a naučit základní princip fungování programu, přenos dat vhodných pro další edukační proces i komerční sféru.

• Poskytnout přehled a strukturu pro návrh a tvorbu materiálů v digitální podobě a jejich aktivní využívání, které se řadí do sekce digitálních informací.

• Uživatel získá všeobecné a praktické zkušenosti při používání vybrané aplikace Affinity Photo určené pro digitální zpracování obrazu.

Specifické cíle:

 • Využít získané vědomosti, zkušenosti a digitální kompetence při tvorbě vlastních materiálů pomocí osvědčených technik a s využitím nejnovějších technologií za pomoci programu Affinity Photo v kombinaci s grafickým tabletem Wacom Cintiq.
 • Aktualizovat schopnosti frekventanta při používání grafických programů. 
 • Zjednodušit přístup k informacím, novým metodám aktuálnosti grafického zpracování a novým standardům pro využití informačně-komunikačních technologií v kombinaci se zajištěním kontinuity pragmatické společnosti.

Co všechno dostaneš

 • 65 kapitol online kurzu
 • moderované diskusní fórum, ve kterém na tvé otázky odpovídá lektor kurzu
 • certifikát o absolvování kurzu
 • garance vrácení peněz v případě, že s kurzem nebudeš spokojený

Obsah online kurzu

 • Affinity Photo – úvod do programu 

Tematický celek pojednává o základním rozhraní programu, vysvětluje pojmy jako je vrstva a představuje přehled procesu úprav.

 • Affinity Photo – Základy

Tematický celek obsahuje souhrn informací, které vytvářejí prostor pro získání a pochopení mechanismů pro zpracování grafických obrázků, techniky ořezávání, otočení a jeho praktických příkladů. Pojednává také o informacích souvisejících s digitální fotografií, jejím zpracování při slabých a silných světelných podmínkách, vyvážení barev grafických podkladů včetně praktických příkladů, práci s kanály, prací s odstínem, saturací, jasem a živostí. Získá informace o úpravách za pomocí křivek nastavení, jakož i řešení šumu v obrázcích, zaostřování a jeho využití.

 • Jemně pokročilé základy v sobě obsahují problematiku konverze do černobílého obrázku, tónování a rozdělení tónování obrázků, výběry částí, masky vrstev a práci s vrstvou, spojení více obrázků, odstraňování chyb v obrázcích, nástroj klonování, kompenzaci přesycení barev a v neposlední řadě rozsah vrstev a jejich možností.
 • Rozšířené základy v sobě zahrnují nastavení smíšených vrstev, možnosti a aplikování efektů na fotografie podle obsahu kompozice, přechody barev, tvary a vektory, nástroje pera, práci s textem, ořezovou masku, efekty a styly vrstev až po funkci Liquify Persona. 
 • Možnosti práce s fotografií – celek obsahuje práci barevných vzorníků, funkcionalitu malby, základní praktiky a možnosti funkce štětce, druhy a postupy při práci s grafickým tabletem Wacom.
 • Novinky v programu – obsahuje seznam vylepšení, seznam klávesových zkratek, funkci HDR a mapování tónů, pokročilé možnosti HRD mapování tónů, funkce zaostření, tvorbu makra, dávkové zpracování fotografií, práci s perspektivou a živou projekcí, rozšířené možnosti textu, vložení obrázku do jiného.
Online kurz Affinity Photo je možné vyzkoušet i zdarma!